Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Włocławek)

Urząd Miasta Włocławek poszukuje osoby na stanowisko:

Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne

  • wykształcenie wyższe – kierunek geodezja i kartografia;
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
  • niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • znajomość przepisów: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu cywilnego, przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej i umiejętność ich stosowania;
  • inne – umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki) oraz znajomość programów: EWMAPA, OŚRODEK, Mdok, ADRES, EWOPIS, OTAGO, EXCEL, WORD i innych aplikacji biurowych.

Termin składania dokumentów mija 17 grudnia 2018 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser