Starszy Referent w Dziale Ewidencji Sieci i Nieruchomości w MPWiK (Wrocław)

Dlaczego MPWiK S.A. we Wrocławiu?

Codziennie nasz Zespół dba o to, aby mieszkańcom Wrocławia żyło się lepiej. Ty też możesz mieć na to wpływ – dołącz do nas!

 Czy Twoją pasją jest GIS? Jesteś osobą rzetelną i skrupulatną?

Aplikuj na stanowisko:

Starszy referent W Dziale Ewidencji Sieci i Nieruchomości

Miejsce pracy: na Grobli 19

(praca w systemie jednozmianowym)

Co ofertujemy ?

 • stabilne i uczciwe warunki pracy;
 • możliwość rozwoju oraz zdobywania nowych kwalifikacji i uprawnień;
 • równowagę praca-życie;
 • opiekę medyczną z szerokim dostępem do specjalistów;
 • bogaty fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i ich pociech;
 • kartę Multisport i możliwość ubezpieczenia grupowego;
 • wysokie dofinansowanie do posiłków;
 • atrakcyjny program emerytalny finansowany przez pracodawcę;
 • nowoczesne narzędzia pracy i wnętrza biurowe;
 • zabytkowa lokalizacja w centrum miasta w otoczeniu zieleni.

Jakie będą Twoje zadania?

 • inwentaryzacja i ewidencja systemu kanalizacji deszczowej;
 • budowa systemu gospodarowania wodami opadowymi;
 • wprowadzanie nowych oraz modyfikacje istniejących danych;
 • wektoryzacja powierzchni odwadnianych oraz przygotowywanie map;
 • analiza dokumentów i wprowadzanie ich do bazy GIS.

Czekamy na Twoje CV, jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe techniczne (geografia/kartografia, geodezja, inżynieria środowiska, geoinformatyka oraz pokrewne);
 • bardzo dobrą znajomość obsługi systemów GIS i doświadczenie w prowadzeniu ewidencji GIS;
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • prawo jazdy kat. B.

Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane podjęciem nowych wyzwań prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 25 maja 2021 roku.

Prosimy o aplikowanie poprzez link

WAŻNE !  W CV konieczne jest wpisanie klauzuli o następującej treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 14/16, moich danych osobowych w celach niezbędnych do aktualnej i przyszłych rekrutacji. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed datą jej wycofania.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018