Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS (Lubaczów)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: 

Inspektor Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR / Biuro Kontroli na Miejscu / Wydział ds. GIS Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS

miejsce pracy: Lubaczów
numer ref.: OR09/BKM/1/19

Liczba poszukiwanych kandydatów /wymiar etatu: 1 osoba / pełny etat na czas określony w celu zastępstwa

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwość  rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

  Główne obowiązki:
 • Identyfikowanie rozbieżności w wektorowych danych referencyjnych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS).
 • Opracowanie rozbieżności w sprawach powiązanych z działkami referencyjnymi, na których zidentyfikowano konieczność modyfikacji elementów EFA w wektorowych danych referencyjnych w systemie PZSIP
 • Udostępnianie danych GIS na potrzeby kontroli na miejscu
 • Wektoryzacja działek rolnych na potrzeby kontroli na miejscu
 • Przygotowanie dokumentacji kontrolnej GIS w postaci cyfrowej do przygotowania w trakcie kontroli na miejscu metodą FOTO.
 • Prowadzenie wyjaśnień z rolnikami w zakresie danych GIS.

  Wymagania konieczne:    
 • wykształcenie: wyższe – ekonomia, rolnictwo, geodezja  i   kartografia, gospodarka przestrzenna,
 • bardzo dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • bardzo dobra znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.

  Wymagania pożądane:
 • co najmniej roczny staż  pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie płatności obszarowych w biurze powiatowym ARiMR w oparciu o ortofotomapę  lub roczny staż
 • pracy w obszarze projektów GIS,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • Praca z systemami informacji przestrzennej, analiza ortofotomap, pomiarów GPS, pomiarów wektorowych.
 • Zdolności analityczne, znajomość przepisów krajowych i unijnych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, 
 • znajomość zagadnień w zakresie ewidencji gruntów i budynków. Praktyczna znajomość zagadnień technicznych w zakresie geodezji i kartografii (m.in. GIS).
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność, kultura osobista.
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, dokładność
 • orientacja na rezultat,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność,

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1.    CV i list motywacyjny,
  2.    Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
  3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
          Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata

  Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

  Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

  Dokumenty należy składać w terminie do:  22 lutego 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

  Listownie
  pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Podkarpacki Oddział Regionalny
  al. Tadeusza Rejtana 36
  35-310  Rzeszów    
  z dopiskiem (na kopercie): Dokumenty dotyczące naboru:  OR 09/BKM/1/19

  Osobiście
  adres: Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
  al. Tadeusza Rejtana 36 ( V piętro)
  35-310  Rzeszów
  (kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR 09/BKM/1/19

  Drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 17 875 60 11

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser