Starszy specjalista ds. administrowania bazą danych (Warszawa)

 Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Starszy specjalista ds. administrowania bazami danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz

Praca na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

Osoba na tym stanowisku:

 • Gromadzi i przetwarza dane o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, zgromadzonych w obecnie istniejącym Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji oraz wykonuje analizy (w tym przestrzenne) w tym zakresie
 • Wykonuje analizy w celu weryfikacji poprawności i racjonalności danych przekazanych do obecnie istniejącego Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji
 • Uczestniczy w administrowaniu bazą danych o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych związaną z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji
 • Przygotowuje i monitoruje przebieg procesów geoprzetwarzania danych w zakresie infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych, zgromadzonych za pośrednictwem obecnie istniejącego Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji
 • Przygotowuje materiały kartograficzne, związane z danymi zgromadzonymi w obecnie istniejącym Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Sporządza analizy dotyczące wpływu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej na koszty budowy i utrzymania sieci szerokopasmowych oraz innych analiz np. związanych z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie posługiwania się aplikacjami wykorzystywanymi w procesie gromadzenia danych np. PostgreSQL, Oracle
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustawy: Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych
 • Znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji
 • Znajomość rynku telekomunikacyjnego oraz wiedza z zakresu eksploatacji systemów teleinformatycznych
 • Umiejętność: obsługi komputera (MS Office, szczególnie programu MS Excel, pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów), posługiwania się innymi aplikacjami wykorzystywanymi w procesie gromadzenia danych np. PostgreSQL, Oracle, posługiwania się aplikacjami służącymi do analizy danych przestrzennych np. Qgis, sporządzania analiz, precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,
  w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do dnia 7 czerwca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego
lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej, Biuro Administracji, Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

z dopiskiem „starszy specjalista_DSA/WGD/8a”.

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
(adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser