Specjalista do spraw ewidencji gruntów i budynków (Warszawa)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw: ds. ewidencji gruntów i budynków w Dziale Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków Biura Geodezji i Katastru Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Adres urzędu:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

Rodzaj umowy – umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

Zadania

  • prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków,
  • weryfikacja i rejestracja dokumentów będących podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
  • zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych.

Wymagania:

  • obywatelstwo polskie lub innego państwa, które dopuszcza ustawa1, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższeo I lub II stopnia z zakresu geodezji i kartografii albo wykształcenie średnie z zakresu geodezji i 3-letni staż pracy.

Dodatkowo mile widziane jest:

  • doświadczenie w aktualizacji lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Termin sładania dokumentów mija 24 maja 2024 r.

Ogłoszenie [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser