Stanowisko pracy ds. analiz i raportowania (Warszawa)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:  

Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych - Stanowisko pracy ds. analiz i raportowania

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DBRiKT/85/22

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
 • nagrody motywacyjne, „trzynastą pensję”,
 • świadczenia socjalne.

Główne obowiązki:

 • przetwarzanie danych alfanumerycznych i geoprzestrzennych oraz wykonywanie analiz (w tym analiz przestrzennych z użyciem języka zapytań SQL),
 • pozyskiwanie i udostępnianie danych, współpraca z innymi jednostkami wewnętrznymi i instytucjami zewnętrznymi,
 • projektowanie struktur bazodanowych na potrzeby przechowywania danych,
 • automatyzowanie procesów obróbki danych narzędziami ETL,
 • aktualizacja danych GIS w bazach referencyjnych LPIS/GIS,
 • projektowanie i rozwój aplikacji webowych klasy GIS,

 Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe/średnie o kierunku technicznym – geoinformatyka, informatyka, systemy informacji geograficznej, geodezja, kartografia, geografia, gospodarka przestrzenna, itp.
 • min. 1 rok stażu pracy w zakresie sporządzania analiz danych (w tym danych geograficznych),
 • znajomość SQL i umiejętność pracy z bazami danych,
 • doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych geoprzestrzennych w środowisku bazodanowym,
 • umiejętność obsługi aplikacji służących do analizy danych geograficznych,
 • praktyczna znajomość przynajmniej jednego oprogramowania GIS (ArcGIS, QGIS etc.),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka programowania python i/lub JavaScript,
 • znajomość bibliotek geoprzestrzennych,
 • znajomość HTML, XML, CSS,
 • kreatywność, zaangażowanie, samodzielność,
 • znajomość tematyki Business Intelligence (BI) i hurtowni danych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, znajomość języka angielskiego i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 19 sierpnia 2022 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser