Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych GUS (Warszawa)

Główny Urząd Statystyczny poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska

Wymiar etatu: 1/2

Liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba na tym stanowisku:

 • Inicjuje i prowadzi prace z zakresu metod badań przestrzennych związanych z wykorzystywaniem Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i metod teledetekcji w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych statystyki przestrzennej, statystyki środowiska i statystyki regionalnej.
 • Analizuje krajowe i zagraniczne dokumenty strategiczne, koncepcje badawcze i rozwiązania systemowe oraz opracowuje materiały w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych i zapewnienia możliwości rozwoju statystyki przestrzennej.
 • Prowadzi prace nad rozwojem statystyki przestrzennej, w szczególności dotyczące metodologii pozyskania i przetwarzania zbiorów danych w celu prowadzenia analiz przestrzennych.
 • Współpracuje z instytucjami i organizacjami naukowymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej w celu określania i zaspokajania potrzeb informacyjnych w obszarze statystyki przestrzennej.
 • Prowadzi prace w celu przygotowywania stanowisk do projektów aktów prawnych krajowych i zagranicznych oraz innych dokumentów dotyczących problematyki statystyki przestrzennej.
 • Przetwarza bazy danych przestrzennych i danych teledetekcyjnych oraz prowadzi analizy w celu zapewnienia danych statystycznych.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2;
 • Przeszkolenie z zakresu znajomości programów specjalistycznych: oprogramowania GIS (ArcGIS lub równoważnego), oprogramowania do analizy danych teledetekcyjnych;
 • Umiejętność opisu zjawisk, formułowania wniosków;
 • Znajomość problematyki prowadzenia analiz przestrzennych;
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office);
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe;
 • Rzetelność;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Komunikacja interpersonalna;
 • Komunikacja pisemna;
 • Współpraca;
 • Kreatywność;
 • Myślenie analityczne;
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe geograficzne lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy w jednostkach naukowo-badawczych;
 • Przeszkolenie z zakresu znajomości oprogramowania specjalistycznego: ArcGIS Online, MS Access;

Wynagrodzenie brutto: 2 031 zł + dodatek stażowy.

Aplikować można w formie papierowej na adres:

W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem: oferta nr 133/BP/2020

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.06.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Link do ogłoszenia na stronie GUS

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser