Stanowisko ds. aktualizacji danych GIS (Świecie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Specjalista Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS Wydział ds. GIS Biuro Kontroli na Miejscu w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR miejsce pracy w Biurze Powiatowym w Świeciu

Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 1 osoba / 1 etat

Główne obowiązki:

 • weryfikacja oraz bieżąca aktualizacja baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS/GIS) zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • opracowywanie rozbieżności w sprawach powiązanych z działkami referencyjnymi, na których zidentyfikowano konieczność modyfikacji elementów EFA w wektorowych danych referencyjnych w systemie PZSIP,
 • bieżące przenoszenie wyników z kontroli na miejscu do bazy LPIS,
 • prowadzenie wyjaśnień z rolnikami w zakresie danych GIS,
 • udostępnianie danych GIS na potrzeby kontroli na miejscu,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z procedur na zajmowanym stanowisku.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna (specjalność zawodowa: kataster nieruchomości, geodezja i nawigacja satelitarna, geodezja gospodarcza, geodezja i szacowanie nieruchomości, geodezja i geoinformatyka).
 • znajomość Wspólnej Polityki Rolnej,
 • znajomość problematyki Unii Europejskiej w zakresie działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR.

Wymagania pożądane:

 • pracownik powinien posiadać co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie płatności obszarowych w biurze powiatowym ARiMR w oparciu o ortofotomapę lub roczny staż pracy w obszarze projektów GIS,
 • praktyczna znajomość zagadnień technicznych w zakresie geodezji i kartografii (m.in. GIS), komunikatywność, operatywność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na uczenie się,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Windows, Excel, Word).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy,
 2. List motywacyjny,
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do: 27 października 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru: nr ref. ogłoszenia OR02/34/2021

Osobiście:

adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530 )

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru: nr ref. ogłoszenia OR02/34/2021

W wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018