Stanowisko ds. aktualizacji danych GIS (Świecie)

Opublikowano:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Specjalista Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS Wydział ds. GIS Biuro Kontroli na Miejscu w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR miejsce pracy w Biurze Powiatowym w Świeciu

Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 1 osoba / 1 etat

Główne obowiązki:

Wymagania konieczne:

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy,
  2. List motywacyjny,
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
  4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do: 27 października 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru: nr ref. ogłoszenia OR02/34/2021

Osobiście:

adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530 )

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru: nr ref. ogłoszenia OR02/34/2021

W wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Drukuj