Specjalista ds. zarządzania systemem informacji przestrzennej (Opole)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista do spraw zarządzania systemem informacji przestrzennej Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 (praca na zastępstwo) 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Osoba na tym stanowisku:

 • Tworzy System Informacji Przyrodniczej w GIS oraz bierze udział w procesie tworzenia krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu obszary chronione i siedliska przyrodniczo jednorodne w ramach realizacji wytycznych Dyrektywy INSPIRE i ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • Gromadzi i przetwarza dane dotyczące stanu przyrody, a w szczególności cennych ze względów naukowych tworów przyrody, stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych, prowadzi rejestr form ochrony przyrody.
 • Wykonuje zadania związane ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych i planu ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody lub ich zmian.
 • Współpracuje w realizacji zadań związanych z ochroną przyrody w celu określenia (uzgodnienia) warunków przyrodniczych do decyzji środowiskowych, m.in. dla przedsięwzięć realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 miesiące praca z systemami GIS;
 • umiejętność pracy z systemami GIS;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska;
 • ogólna wiedza przyrodnicza;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, geografii, gospodarki przestrzennej, leśnictwa lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe w administracji.

Termin składania dokumentów: 9 października 2023 r.

Treść ogłoszenia

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser