Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych (Szczecin)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Osoba na tym stanowisku:

 • Kontroluje działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w sprawach z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu oceny poprawności zakładania, prowadzenia i udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Weryfikuje bazy danych ewidencji gruntów i budynków, pod względem jakości i spójności.
 • Dokumentuje, analizuje i wizualizuje dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków.
 • Przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Nadzoruje prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzi instruktaż, szkolenia dla organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Zapewnia obsługę informatyczną Inspekcji w zakresie specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego oraz sprzętu informatycznego.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe o specjalności geoinformatyka lub wyższe geodezyjne;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarach wykorzystujących dane przestrzenne lub w obszarze geodezji i kartografii;
 • Znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;
 • Znajomość pakiet Office na poziomie zaawansowanym (Excel);
 • Umiejętność korzystania z istniejących baz danych, wizualizacji danych przestrzennych za pomocą sieci Internet;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • Studia podyplomowe w zakresie systemów informacji przestrzennej;
 • Szkolenia w zakresie znajomości programów informatycznych stosowanych w geodezji oraz pakietu Office;
 • Uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii z zakresu 2;
 • Znajomość programów geodezyjnych stosowanych w starostwach województwa zachodniopomorskiego (np. Geoinfo, Turbo Ewid), programów GIS (np. QGiS);
 • Umiejętność programowania, tworzenia makr pozwalających na usprawnienie pracy;
 • Umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, wizualizacji danych przestrzennych.

Termin składania dokumentów mija 26 lipca 2021 r.

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser