Stanowisko ds. weryfikacji i aktualizacji (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. weryfikacji i aktualizacji

Numer referencyjny: ZG-ZKS.11000.10.2022

Termin składania ofert mija 27.05.2022 roku

Zakres podstawowych czynności

1.Prowadzenie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:
  1)ewidencji gruntów i budynku (katastru nieruchomości)
  2)geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  3)obiektów topograficznych
  4)szczegółowych osnów geodezyjnych

2.Weryfikowanie zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami:
  1)sprawdzanie rezultatów przetwarzania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
  2)sprawdzanie prawidłowości pomiarów i obliczeń współrzędnych punktów osnowy pomiarowej oraz szczegółów sytuacyjnych
  3)sporządzanie protokołów weryfikacji

3.Weryfikowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych pod względem spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez ZGiKM GEOPOZ bazami danych

4.Włączanie materiałów i dokumentów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
  1)przyjmowanie do zasobu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych albo zbiorów danych lub innych materiałów, jako przedmiotu zamówienia publicznego
     oraz opatrywanie ich klauzulą urzędową
  2)opisywanie materiałów zasobu metadanymi

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • umiejętność obsługi komputera – pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa;
 • wykształcenie wyższe I stopnia kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia;
 • znajomość zagadnień, procedur i przepisów związanych z powierzonymi zadaniami.

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
 • umiejętność pracy z bazami danych;
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser