Stanowisko ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków (Poznań)

Opublikowano:

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków

Zakres podstawowych czynności

  1. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków do celów prawnych oraz informacyjnych
  2. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów i budynków
  3. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie zbiorów danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków
  4. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  5. Prowadzenie spraw związanych z odmową w drodze decyzji wydania wypisów z ewidencji gruntów i budynków
  6. Rozpatrywanie wniosków o dostęp oraz o ponowne wykorzystanie informacji publicznej w komórce organizacyjnej
  7. Przygotowywanie archiwalnych materiałów z ewidencji gruntów i budynków dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego w celu wykonania prac geodezyjnych (wyciągów z wykazu zmian danych ewidencyjnych)
  8. Udzielanie informacji telefonicznej w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną
  9. Wysyłanie korespondencji
  10. Obsługiwanie klientów w sali obsługi klienta

Wymagania niezbędne

Wymagania dodatkowe

Treść ogłoszenia

Drukuj