Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych EGiB (Szczecin)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Osoba na tym stanowisku:

 • Kontroluje działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w sprawach z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu oceny poprawności zakładania, prowadzenia i udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków;
 • Weryfikuje bazy danych ewidencji gruntów i budynków, pod względem jakości i spójności;
 • Dokumentuje, analizuje i wizualizuje dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków;
 • Przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 • Nadzoruje prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzi instruktaż, szkolenia dla organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • Zapewnia obsługę informatyczną Inspekcji w zakresie specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego oraz sprzętu informatycznego.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe o specjalności geoinformatyka lub wyższe geodezyjne;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarach wykorzystujących dane przestrzenne lub w obszarze geodezji i kartografii;
 • Znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;
 • Znajomość pakiet Office na poziomie zaawansowanym (Excel);
 • Umiejętność korzystania z istniejących baz danych, wizualizacji danych przestrzennych za pomocą sieci Internet;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie systemów informacji przestrzennej;
 • Szkolenia w zakresie znajomości programów informatycznych stosowanych w geodezji oraz pakietu Office;
 • Uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii z zakresu 2;
 • Znajomość programów geodezyjnych stosowanych w starostwach województwa zachodniopomorskiego (np. Geoinfo, Turbo Ewid), programów GIS (np. QGiS);
 • Umiejętność programowania, tworzenia makr pozwalających na usprawnienie pracy;
 • Umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, wizualizacji danych przestrzennych.

Terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 46 800 zł brutto rocznie

Termin składania dokumentów mija 2 lutego 2022 roku

Treść ogłoszenia [pdf]

Drukuj Email

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018