Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad bazami danych EGiB (Szczecin)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Osoba na tym stanowisku:

 • Kontroluje działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w sprawach z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu oceny poprawności zakładania, prowadzenia i udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków;
 • Weryfikuje bazy danych ewidencji gruntów i budynków, pod względem jakości i spójności;
 • Dokumentuje, analizuje i wizualizuje dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków;
 • Przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 • Nadzoruje prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzi instruktaż, szkolenia dla organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • Zapewnia obsługę informatyczną Inspekcji w zakresie specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego oraz sprzętu informatycznego.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe o specjalności geoinformatyka lub wyższe geodezyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarach wykorzystujących dane przestrzenne lub w obszarze geodezji i kartografii
 • znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość pakiet Office na poziomie zaawansowanym (Excel)
 • umiejętność korzystania z istniejących baz danych, wizualizacji danych przestrzennych za pomocą sieci Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia w zakresie znajomości programów informatycznych stosowanych w geodezji oraz pakietu Office
 • uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii z zakresu 2
 • znajomość programów geodezyjnych stosowanych w starostwach województwa zachodniopomorskiego (np. Geoinfo, Turbo Ewid), programów GIS (np. QGIS)
 • umiejętność programowania, tworzenia makr pozwalających na usprawnienie pracy
 • umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, wizualizacji danych przestrzennych

Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 46 800 zł brutto rocznie

Termin składania dokumentów mija 30 czerwca 2022 roku

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018