Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS (Lewin Brzeski)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Referenta/Inspektora w Biurze Kontroli na Miejscu Opolskiego Oddziału Regionalnego - Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS

miejsce pracy: Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 14
nr ref.: OR08/BKM/47/2021
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 etat/1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na okres próbny

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • identyfikacja  rozbieżności w wektorowych danych referencyjnych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)
 • identyfikacja i obsługa rozbieżności w systemie PZSIP zgodnie z obowiazującymi procedurami, w tym modyfikacja danych wektorowych LPIS
 • opracowanie rozbieżności w sprawach powiązanych z działkami referencyjnymi, na których zidentyfikowano   konieczność modyfikacji elementów EFA w wektorowych danych referencyjnych w systemie PZSIP
 • udostępnianie danych GIS na potrzeby kontroli na miejscu
 • wektoryzacja działek rolnych na potrzeby kontroli na miejscu
 • przygotowamie dokumentacji kontrolnej GIS w postaci cyfrowej do przygotowania w trakcie kontroli na   miejscu metodą FOTO
 • prowadzenie wyjaśnień z rolnikami w zakresie danych  GIS.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: min. średnie
 • znajomość zagadnień Wspólnej Polityki Rolnej – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr  
    1306/2013 z dn. 17.12.2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania  
     jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr
    814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 ( Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str.549, z późn.zm.),
 • znajomość ustawy z dn.05.02.2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z
    2018 r. poz. 1312 z późn. zm.),
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okresu
    obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw  (Dz. U. poz. 340, z późn.zm.)
 • znajomość zagadnień Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • znajomość  Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wymagania pożądane:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office),
 • dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, kultura osobista,
 • znajomość agrotechniki upraw

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1.    Załączony do ogłoszenia, podpisany przez kandydata kwestionariusz.
2.    List motywacyjny podpisany przez kandydata.
3.    Załączone do ogłoszenia oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych podpisane przez kandydata.
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki formalne, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji. Rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do dalszego etapu naboru mogą być  prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do:  23 listopada  2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: OR08/BKM/47 /2021

Osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BKM/47/2021

Pocztą elektroniczną:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
w temacie e-maila  OR08/BKM/ 47/2021
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-47

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser