Konsultant ds. obsługi informatycznej w Ośrodku Informatyki Statystycznej (Olsztyn)

Urząd Statystyczny w Olsztynie poszukuje osoby na stanowisko:

Konsultant do spraw: obsługi informatycznej w Ośrodku Informatyki Statystycznej

 • inicjuje zastosowania i wdraża nowoczesne metody teledetekcji satelitarnej w badaniach statystyki publicznej
 • konsultuje oraz uczestniczy w pracach związanych z opracowaniem metodyki przetwarzania danych satelitarnych oraz przetworzeniem tych danych w zakresie statystyki rolnej
 • przetwarza dane teledetekcyjne Sentinel-1, Sentinel-2 na potrzeby opracowania danych statystycznych z systemu SATMIROL

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne lub geoinformatyczne w obszarze teledetekcji satelitarnej
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata praca badawcza lub naukowa w zakresie przetwarzania satelitarnych danych obrazowych
 • umiejętność obsługi narzędzi GIS (oprogramowanie ArcGIS, QGIS, GRASS)
 • znajomość dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • komunikatywność
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania danych satelitarnych (SNAP, ENVI, SARscape)
 • znajomość źródeł satelitarnych danych obrazowych
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych w zakresie podstaw teoretycznych obrazowania satelitarnego, metod przetwarzania danych obrazowych i klasyfikacji cyfrowej oraz w zakresie analizy statystycznej wyników przetwarzania

Termin składania dokumentów mija 16 grudnia 2021

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018