Specjalista do spraw rejestru TERYT (Rzeszów)

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista do spraw rejestru TERYT w Wydziale Rejestrów

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów, ul. Piłsudskiego 38

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie prac związanych z aktualizacją informacji zasilających krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju TERYT
 • Współuczestnictwo w pracach związanych z aktualizacją przestrzennych baz adresowych w środowisku programowym ArcGIS
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie pozyskiwania informacji zasilających rejestr
 • Wykonywanie kontroli logicznej i merytorycznej sprawozdań i materiałów statystycznych dotyczących rejestru TERYT.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

wykształcenie:  wyższe

doświadczenie zawodowe:  co najmniej 1 rok                

pozostałe wymagania niezbędne

 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad prowadzenia rejestru TERYT
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych programów – środowisko ArcGIS

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Dokumenty dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość specjalistycznych programów - środowisko ArcGIS

Termin składania dokumentów: 11- 01- 2022

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 10, 35–959 Rzeszów

z dopiskiem „Oferta pracy nr 1/2021 SC”    

Tresć ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018