Specjalista do spraw rejestru TERYT (Rzeszów)

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista do spraw rejestru TERYT w Wydziale Rejestrów

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów, ul. Piłsudskiego 38

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie prac związanych z aktualizacją informacji zasilających krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju TERYT
 • Współuczestnictwo w pracach związanych z aktualizacją przestrzennych baz adresowych w środowisku programowym ArcGIS
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie pozyskiwania informacji zasilających rejestr
 • Wykonywanie kontroli logicznej i merytorycznej sprawozdań i materiałów statystycznych dotyczących rejestru TERYT.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

wykształcenie:  wyższe

doświadczenie zawodowe:  co najmniej 1 rok                

pozostałe wymagania niezbędne

 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad prowadzenia rejestru TERYT
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych programów – środowisko ArcGIS

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Dokumenty dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość specjalistycznych programów - środowisko ArcGIS

Termin składania dokumentów: 11- 01- 2022

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 10, 35–959 Rzeszów

z dopiskiem „Oferta pracy nr 1/2021 SC”    

Tresć ogłoszenia

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018