Stanowisko geoinformatyczne ds. tworzenia i aktualizacji danych Systemu Informacji Przestrzennej (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje osoby na stanowisko:

geoinformatyczne ds. tworzenia i aktualizacji danych Systemu Informacji Przestrzennej

Numer referencyjny: ZG-ZKS.11000.17.2022

Termin składania ofert: 15.09.2022

Zakres podstawowych czynności

 • Uczestniczenie w tworzeniu i realizacji koncepcji rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej
 • Udostępnianie danych Systemu Informacji Przestrzennej
 • Monitorowanie funkcjonowania oraz wykorzystywania Systemu Informacji Przestrzennej z uwzględnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych
 • Zarządzanie mechanizmami wymiany danych
 • Pozyskiwanie, analizowanie i integrowanie danych przestrzennych z terenu Miasta Poznania
 • Sporządzanie prezentacji graficznych i tabelarycznych pozyskanych danych
 • Opracowywanie warstw tematycznych Systemu Informacji Przestrzennej

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • umiejętność analizy danych
 • umiejętność pracy w programach gisowych np. QGIS, ESRI, Bentley Microstation
 • umiejętność współpracy z ludźmi i pracy w zespole
 • wiedza z zakresu własnej i pokrewnych specjalności
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalizacja: geoinformatyka, informatyka, geodezja i kartografia, matematyka, geoinformacja

Wymagania dodatkowe

 • kursy, szkolenia z zakresu zarządzania bazami danych i mechanizmami wymiany danych lub/i geoprzetwarzania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalizacja: geoinformatyka, informatyka, geodezjia i kartografia, matematyka, geoinformacja
 • znajomość systemów bazodanowych - Oracle, PostgreSQL, Acces, mySQL
 • znajomość systemów GIS

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018