Stanowisko geoinformatyczne ds. tworzenia i aktualizacji danych Systemu Informacji Przestrzennej (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje osoby na stanowisko:

geoinformatyczne ds. tworzenia i aktualizacji danych Systemu Informacji Przestrzennej

Numer referencyjny: ZG-ZKS.11000.17.2022

Termin składania ofert: 15.09.2022

Zakres podstawowych czynności

 • Uczestniczenie w tworzeniu i realizacji koncepcji rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej
 • Udostępnianie danych Systemu Informacji Przestrzennej
 • Monitorowanie funkcjonowania oraz wykorzystywania Systemu Informacji Przestrzennej z uwzględnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych
 • Zarządzanie mechanizmami wymiany danych
 • Pozyskiwanie, analizowanie i integrowanie danych przestrzennych z terenu Miasta Poznania
 • Sporządzanie prezentacji graficznych i tabelarycznych pozyskanych danych
 • Opracowywanie warstw tematycznych Systemu Informacji Przestrzennej

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • umiejętność analizy danych
 • umiejętność pracy w programach gisowych np. QGIS, ESRI, Bentley Microstation
 • umiejętność współpracy z ludźmi i pracy w zespole
 • wiedza z zakresu własnej i pokrewnych specjalności
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalizacja: geoinformatyka, informatyka, geodezja i kartografia, matematyka, geoinformacja

Wymagania dodatkowe

 • kursy, szkolenia z zakresu zarządzania bazami danych i mechanizmami wymiany danych lub/i geoprzetwarzania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalizacja: geoinformatyka, informatyka, geodezjia i kartografia, matematyka, geoinformacja
 • znajomość systemów bazodanowych - Oracle, PostgreSQL, Acces, mySQL
 • znajomość systemów GIS

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser