Główny specjalista do spraw wyznaczania i analizy obszarów interwencji (Wraszawa)

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista do spraw wyznaczania i analizy obszarów interwencji w ramach I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz

Osoba na tym stanowisku:

 • Przetwarza dane o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych oraz wykonuje analizy (w tym przestrzenne) w tym zakresie;
 • Przygotowuje zautomatyzowane procedury wyliczania kosztów i przychodów budowy sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych;
 • Przygotowuje i monitoruje przebieg procesów geoprzetwarzania;
 • Przygotowuje i prezentuje materiały kartograficzne na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • Standaryzuje dane o sieci dróg na podstawie danych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k udostępnionej przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • Wykonuje analizy związane z rozwojem sektora telekomunikacyjnego w Polsce;
 • Przeprowadza ewaluację realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w zakresie wyznaczania obszarów oraz oceny, monitorowania i nadzoru projektów.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie sporządzania analiz danych (w tym danych geograficznych);
 • Znajomość jęzka angielskiego na poziomie B 1;
 • Znajomość ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych;
 • Znajomość: zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji, rynku telekomunikacyjnego;
 • Wiedza z zakresu eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 • Umiejętność: obsługi komputera (MS Office, szczególnie programu MS Excel, pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów); posługiwania się innymi aplikacjami wykorzystywanymi w procesie gromadzenia danych np. Oracle; sporządzania analiz; precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów;
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji;
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co oferujemy:

 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego;
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
 • Możliwość pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego;
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.);
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
 • Parking dla rowerów;
 • Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 •  Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 29 marca 2022

Aplikuj mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 94700 / 15.03.2022.

Lub w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 94700" na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Giełdowa 7/9 01-211 Warszawa z dopiskiem „94700”

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych

(adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Dokumenty należy złożyć do: 29.03.2022

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser