Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Warszawa)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Planowania Przestrzennego

Osoba na stanowiku:

 • inicjuje i realizuje działania związane z tworzeniem, utrzymywaniem oraz rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w zakresie tematu danych „zagospodarowanie przestrzenne”, w tym weryfikuje merytorycznie oraz koordynuje tworzenie dokumentów strategicznych w zakresie IIP,
 • bierze aktywny udział w projektach, w tym także w zarządzaniu projektami, dotyczących wprowadzanych rozwiązań i narzędzi z zakresu cyfryzacji planowania przestrzennego, obejmujących m.in. standaryzację danych przestrzennych dotyczących aktów planowania przestrzennego,
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej (uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, opracowuje projekt umowy, sporządza opis przedmiotu zamówienia, szacuje wartość zamówienia, opiniuje dokumentację, przeprowadza odbiór przedmiotu umowy, przeprowadza rozeznanie rynku, nadzoruje wykonanie umowy),
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego (opracowuje, opiniuje, uzgadniania i konsultuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych regulujących cyfryzację planowania przestrzennego),
 • współprowadzi punkt kontaktowy ds. cyfryzacji aktów planowania przestrzennego (APP), m.in. odpowiada za kontakt z jednostkami samorządu terytorialnego (wsparcie JST w zakresie tworzenia plików GML oraz prowadzenia zbiorów danych APP),
 • przygotowuje odpowiedzi na zapytania/pisma związane z obowiązującymi regulacjami w zakresie cyfryzacji APP,
 • organizuje oraz prowadzi szkolenia/webinaria/konferencje z zakresu cyfryzacji planowania przestrzennego,
 • reprezentuje urząd, biorąc udział w szkoleniach/webinariach/konferencjach organizowanych przez inne jednostki.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe o profilu: urbanistyka, lub architektura lub architektura krajobrazu, lub gospodarka przestrzenna, lub geografia, lub geodezja, lub geoinformatyka, lub dowolne wyższe i studia podyplomowe w zakresie GIS (Systemy Informacji Geograficznej) oraz planowania przestrzennego.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w tworzeniu aktów planowania przestrzennego przy wykorzystaniu oprogramowania GIS lub tworzeniu baz danych przestrzennych w środowisku GIS, a także w prowadzeniu analiz przestrzennych z wykorzystaniem danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł.
 • biegła znajomość obsługi programu QGIS,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość przepisów prawa w obszarze planowania przestrzennego oraz infrastruktury informacji przestrzennej, m.in.: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, znajomość przepisów prawa w obszarze zamówień publicznych,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • współpraca, komunikacja,
 • rzetelność, myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe w tworzeniu, lub weryfikacji poprawności danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, oraz metadanych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zbiorów danych przestrzennych, oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
 • znajomość UML (Unified Modeling Language) oraz XML (Extensible Markup Language),
 • znajomość i umiejętność obsługi Wtyczki APP do programu QGIS,

Co oferuje pracodowca?

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00,
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),
 • gwarantowany program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych  i studiów podyplomowych),
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: bezzwrotna pomoc finansowa dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,  dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dopłata do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
 • stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • stołówka pracownicza,
 • praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP),
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Termin składania dokumentów mija 16 sierpnia 2022 roku.

Treść ogłoszenia

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018