Ruszyły konsultacje nad tzw. ustawą inwestycyjną

Projekt tzw. ustawy inwestycyjnej został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Zawiera on zamiany dotyczące planowania przestrzennego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Kodeks urbanistyczno-budowlany ma uwzględniać postulaty NIK

Podczas połączonego posiedzenia sejmowych komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podsumowane zostały prace nad rządowym projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Nowy kodeks urbanistyczno-budowlany na ukończeniu

W lipcu mają zakończyć się prace nad nową wersją kodeksu urbanistyczno-budowlanego - mówił 5 lipca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas połączonego posiedzenia komisji sejmowych Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, poświęconego podsumowaniu prac nad projektem ustawy.

Nowe zasady uzyskiwania świadectw kwalifikacji operatorów dronów

W dniu 6 października 2016 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1630 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Opublikowano tekst jednolity prawa geodezyjnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 października 2016 r. pod pozycją poz. 1629 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu z 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obwieszczenie uwzględnia zmiany wprowadzane w ustawie po dniu 18 marca 2015 roku.

Zwolnienie z VAT dla geodety - stanowisko Izby Skarbowej w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził w wydanej interpretacji możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT w związku ze świadczeniem usług geodezyjnych.

Nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych

W dniu 23 sierpnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1317 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Nowe przepisy dotyczące wykonywania lotów dronami w strefach lotnisk

Od 18 sierpnia zaczną obowiązywać zmiany w zasadach wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych w strefach kontrolowanych lotnisk CTR.

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie EGiB

rozporzadzenie frontW dniu 15 lipca 2016 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Strona 13 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser