Zmiany w Pgik

Dzisiaj (1 lipca 2016 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 903). Jej treścią są między innymi przepisy zmieniające ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Otwarte konsultacje Programu realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprasza do zapoznania się oraz zgłaszania uwag do opracowanego w GUGiK „Programu realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii na lata 2016-2025”.

Stanowisko GUGiK w sprawie weryfikacji zgodności usytuowania budynku z projektem

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował swoje stanowisko w sprawie sposobu wykonywania art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dotyczącego obowiązku sporządzania dokumentacji zawierającej informację o zgodności obiektu budowlanego z projektem.

Mapy projektu ISOK niewiążace dla gmin?

W środę (16 grudnia) Sejm uchwalił nowelizację Prawa wodnego, która wprowadza bardzo istotną zmianę dotyczącą map opracowanych w ramach projektu ISOK.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egib opublikowana

rozporzadzenie frontW Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2015 r. pod pozycją 2109 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Rozporządzenie w sprawie BDOT500 oraz mapy zasadniczej opublikowane

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2028, 3 grudnia 2015 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Rozporządzenie w sprawie GESUT opublikowane

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1938, 23 listopada zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

Rozporządzenie w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej podpisane

Minister Administracji i Cyfryzacji, podpisał 2 listopada 2015 r., rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Rozporządzenie w sprawie baz GESUT podpisane

Minister Administracji i Cyfryzacji, 21 października br., podpisał rozporządzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

Strona 14 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser