Pozytywnie o rozporządzeniach do nowelizacji Pgik

Projekty trzech rozporządzeń do ustawy o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji uzyskały pozytywną opinię członków zespołów ds. społeczeństwa informacyjnego oraz ds. infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Senat przyjął nowelizację Pgik

Senatorowie 52 głosami za, przy 26 przeciw przyjęli dziś (12 czerwca) bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Komisje senackie przyjęły projekt nowelizacji Pgik

sejmW trakcie połączonego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  oraz Komisji Gospodarki Narodowej senatorowie przyjęli projekt  ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nowelizacja Pgik trafiła do Senatu

sejmPosłowie przyjęli w trzecim czytaniu projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Projekt nowelizacji Pgik po drugim czytaniu w Sejmie

sejmPodczas kolejnego dnia 68. posiedzenia Sejmu (29 maja) przeprowadzono drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Projekt został ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury.

Sejm głosował nad nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego

sejmW Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Projekt nowelizacji Pgik po pierwszym czytaniu w Sejmie

sejm9 maja, w ostatnim dniu 67. posiedzenia Sejmu, odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Pgik

rzadNa posiedzeniu w dniu 29 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przedłożony przez ministra administracji i cyfryzacji.

Projekt nowelizacji Pgik zaakceptowany przez Komitet Stały RM

Na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia br. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Strona 16 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser