Samorząd pozytywnie o nowelizacji Pgik

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 26 marca br. pozytywnie zaopiniowała projekt usatwy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Projekt Pgik z propozycjami Ministra Finansów

Na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z propozycją Ministra Finansów w zakresie finansowania zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Powołano Komisję kwalifikacyjną ds. uprawnień zawodowych

Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski Zarządzeniem nr 4 z dnia 20 lutego 2014 r. powołał Komisję kwalifikacyjną do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych opublikowane

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 lutego br. pod pozycją 176 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Administracji i z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozporządzenie dotyczące uprawnień zawodowych podpisane

Minister Administracji i Cyfryzacji, 3 lutego br., podpisał rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rząd przyjął założenia do nowelizacji Pgik

Rada Ministrów przyjęła na dzisiejszym posiedzeniu (14 stycznia) założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji.

Nowe przepisy dotyczące PZGiK już obowiązują

Dzisiaj (8 stycznia 2014 r.) wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183).

Zmiany w EGiB opublikowane

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 grudnia 2013 r. pod pozycją 1551 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Bezzałogowce w europejskiej przestrzeni powietrznej

FlyTech FT01Europejska Agencja Obrony (ang. European Defence Agency - EDA) wyznaczyła rok 2016 jako ostateczną datę włączenia samolotów bezzałogowych do jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Ma być też wprowadzony nowy zawód operatora lotów bezzałogowych.

Strona 17 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser