Opublikowano rozporządzenie w sprawie PZGiK

W Dzienniku Ustaw z 7 października (poz. 1183) opublikowano rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozporządzenie w sprawie PZGiK podpisane

Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji w dniu 5 września br. podpisał rozporządzenie MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna oceniła założenia do nowelizacji Pgik

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna wyraziła poparcie dla projektu założeń do nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednocześnie postulując wprowadzenie kilku zmian.

Ministerstwo Finansów odpowiada na pismo organizacji geodezyjnych

Ministerstwo FinansówMinisterstwo Finansów odpowiedziało na wspólne wystąpienie trzech organizacji - Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Polskiej Geodezji Komercyjnej i Stowarzyszenia Geodetów Polskich - w sprawie współfinansowania aktualizacji i obsługi ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu z odpisu od podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Co obejmie nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego?

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowany został Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Schematy aplikacyjne EMUiA i PRG

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował schematy do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Prawo lotnicze, a rozwój rynku bezzałogowych systemów latających w Polsce

FlyTech FT01Samoloty Bezzałogowe znane już były na początku XX wieku, jednak ich zastosowanie było głównie militarne. Wraz z rozwojem i miniaturyzacją elektroniki budowanie i zastosowanie tego typu konstrukcji stało się znacznie bardziej powszechne. Obecnie możemy z łatwością zakupić tanie zabawki, które potrafią spełniać te same funkcje, co profesjonalne urządzenia. Niestety wraz z rozwojem techniki nie rozwijano i nie kształtowano odpowiednich zapisów prawnych, które mogłyby zezwalać na użytkowanie takich maszyn w celach cywilnych.

Opłaty za czynności geodezyjne niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie (25 czerwca 2013) o niezgodności przepisu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczącego opłat za czynności geodezyjne z Konstytucją RP.

Schematy aplikacyjne do rozporządzeń geodezyjnych

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował schematy aplikacyjne do trzech rozporządzeń do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Strona 18 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser