Wyjaśnienia GUGiK

rozporzadzenie frontNa stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowano wyjaśnienia do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopad 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK.

Sporo uwag SGP do nowelizacji rozporządzenia o EGiB

sgp frontStowarzyszenie Geodetów Polskich zaopiniowało projekt Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

PTG opiniuje projekt rozporządzenia o EGiB

ptg frontNa stronie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego opublikowano pismo do Głównego Geodety Kraju opiniujące projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

RPO skarży do TK opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

trybunal konstytucyjny frontRzecznik Praw Obywatelskich skierował w dniu 12 lipca 2012 r. wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt rozporządzenia w sprawie EGiB do konsultacji

rozporzadzenie frontNa stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniający rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Deregulacja we wszystkich zakresach

rozporzadzenie frontNa stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano najnowszy projekt ustawy dotyczący deregulacji zawodów. Zmienia on dostęp do zawodów geodezyjnych i kartograficznych we wszystkich regulowanych zakresach.

Stanowisko GGK dotyczące zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

gugik frontNa stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowano stanowisko Głównego Geodety Kraju dotyczące wygaśnięcia z dniem 8 czerwca 2012 r. przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

Opublikowano rozporządzenie ws. osnów

rozporzadzenie front30 marca 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 352 opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Rozporządzenie o PRNG opublikowane

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 marca ogłoszono Rozporządzenie Ministra administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 309) w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych.

Strona 20 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser