Więcej czasu dla starostów na uzupełnienie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa

rozporzadzenie frontW przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego zaproponowano nowy termin na uzupełnianie wykazów nieruchomości.

Rozporządzenie ws. PRG opublikowane

rozporzadzenie frontW Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2012r. pod pozycją 199 ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Rozporządzenie ws. ewidencji miejscowości, ulic i adresów w Dzienniku Ustaw

rozporzadzenie frontW Dzienniku Ustaw z dnia 2 lutego 2012 r. pod pozycją 125 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Projekt rozporządzenia ws. GESUT, BDOT i mapy zasadniczej

rozporzadzenie frontMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), baz danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej.

Opublikowano rozporządzenie ws. rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

rozporzadzenie frontW Dzienniku Ustaw Nr 299 pod pozycją 1772 opublikowany został tekst rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Rozporządzenie ws. BDOT oraz BDO opublikowane

rozporzadzenie frontW Dzienniku Ustaw (nr 279 z 27 grudnia, poz. 1642) opublikowano rozporządzenie MSWiA z 17 listopada w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Opublikowano rozporządzenie MSWIA w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów geodezyjnych

rozporzadzenie frontW Dzienniku Ustaw z dnia 7 grudnia 2011 r. Nr 263 poz. 1572 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opublikowano rozporządzenie MSWiA w sprawie baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i NMT

rozporzadzenie frontW Dzienniku Ustaw z dnia 7 grudnia 2011 r. Nr 263 poz. 1571 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Dwa rozporządzenia podpisane

Dwa rozporządzenia - w sprawie baz danych zobrazowań lotniczych, satelitarnych, ortofotomapy i numerycznego modelu terenu oraz w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych - zostały podpisane przez Ministra SWiA i czekają na publikację - informuje GUGiK.

Strona 21 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser