Projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów po konsultacjach

Na stronie internetowej MSWiA opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów po konusltacjach społecznych.

Projekty rozporządzeń do ustawy o IIP

MSWiA opublikowało projekty czterech rozporządzeń do ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Projekt rozporządzenia w sprawie osnów do ponownych uzgodnień

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obpublikowano projekt rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w wersji skierowanej do ponownych uzgodnień międzyresortowych.

Projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Na stronie internetowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Nie będzie Trybunału w sprawie INSPIRE

Komisja Europejska odstąpiła od skierowania Polski przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości z powodu nie wprowadzenia pełnej transpozycji dyrektywy INSPIRE.

O zagrożeniu powodzią dowiemy się z map

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy Prawo wodne, która wprowadza m.in. nowe przepisy w zakresie ochrony przed powodzią oraz  zobowiązuje do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Ustawa wejdzie w życie 18 marca 2011 roku.

Zmiana rozporządzenia o interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 5 lutego br. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji NR 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Nowe nazwy miejscowości

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekty rozporządzeń MSWiA dotyczące m.in. zmiany nazw miejscowości.

Kolejne rozporządzenia KE dotyczące INSPIRE

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały kolejne rozporządzenia dotyczące dyrektywy INSPIRE - ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej w UE.

Strona 23 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser