Opublikowano rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

W dniu 29 października opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r., nr 201, poz 1333).

Opublikowano jednolity tekst prawa geodezyjnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 października opublikowano obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji i usług danych przestrzennych

Na stronie MSWiA opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Rząd zmienia Prawo wodne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska, które zobowiązują do opracowywania map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Nowe rozporządzenia do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

GUGiK opublikował dwa nowe rozporządzenia do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Pierwsze dotyczy materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne". Drugie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Strona 23 z 23

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018