Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie osnów

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie PRNG

Nowe rozporządzenie w sprawie PRNG opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 11 lutego 2021 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. poz. 273).

Opublikowano jednolity tekst ustawy o IIP

Opublikowano jednolity tekst ustawy o IIP

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia Pzgik

Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia Pzgik

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Konsultacje dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie standardów pomiarów geodezyjnych

Konsultacje zmiany rozporządzenia w sprawie standardów

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło proces legislacyjny dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - informuje GUGiK.

Projekt rozporządzenia dotyczącego państwowego rejestru nazw geograficznych

Projekt rozporządzenia dotyczącego państwowego rejestru nazw geograficznych

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG).

Ile zapłacimy za udostępnianie materiałów PZGiK od 2021 roku?

Ile zapłacimy za udostępnianie materiałów PZGiK od 2021 roku?

Opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju o wprowadzanych od 2021 r. nowych stawkach opłat za udostępnianie materiałów PZGiK.

Petycja ws. szerszego dostępu do wypisów z EGiB z poparciem GGK

Petycja ws. szerszego dostępu do wypisów z EGiB z poparciem GGK

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski poparł petycję dolnośląskich Geodetów Powiatowych w sprawie zmiany art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane podmiotowe.

Klauzulowanie map. Kolejne wyjaśnienia GGK

Klauzulowanie map. Kolejne wyjaśnienia GGK

Główny Geodeta Kraju opublikował kolejne pismo adresowane do Starostów oraz Prezydentów Miast dotyczące sposobu potwierdzania przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych, w ramach których powstają mapy do celów projektowych oraz mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Strona 4 z 23

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018