Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie PZGiK

Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie PZGiK

W Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie osnów

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie PRNG

Nowe rozporządzenie w sprawie PRNG opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 11 lutego 2021 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. poz. 273).

Opublikowano jednolity tekst ustawy o IIP

Opublikowano jednolity tekst ustawy o IIP

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia Pzgik

Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia Pzgik

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Konsultacje dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie standardów pomiarów geodezyjnych

Konsultacje zmiany rozporządzenia w sprawie standardów

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło proces legislacyjny dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - informuje GUGiK.

Projekt rozporządzenia dotyczącego państwowego rejestru nazw geograficznych

Projekt rozporządzenia dotyczącego państwowego rejestru nazw geograficznych

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG).

Ile zapłacimy za udostępnianie materiałów PZGiK od 2021 roku?

Ile zapłacimy za udostępnianie materiałów PZGiK od 2021 roku?

Opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju o wprowadzanych od 2021 r. nowych stawkach opłat za udostępnianie materiałów PZGiK.

Petycja ws. szerszego dostępu do wypisów z EGiB z poparciem GGK

Petycja ws. szerszego dostępu do wypisów z EGiB z poparciem GGK

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski poparł petycję dolnośląskich Geodetów Powiatowych w sprawie zmiany art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane podmiotowe.

Strona 5 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser