Co z numerami ksiąg wieczystych w Geoportalu? GGK zaskarży postanowienie Prezesa UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał postanowienie zakazujące udostępniania numerów ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl. W odpowiedzi Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o zaskarżeniu postanowienie do sądu administracyjnego.

Senacka Komisja Infrastruktury za nowelizacją prawa geodezyjnego

Podczas posiedzenia 25 lutego 2020 r. Senacka Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowelizacja prawa geodezyjnego uchwalona przez Sejm

Nowelizacja prawa geodezyjnego uchwalona przez SejmSejm Rzeczypospolitej Polskiej na 5. posiedzeniu 13 lutego 2020 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja prawa geodezyjnego przyjęta przez sejmową Komisję Infrastruktury

Nowelizacja prawa geodezyjnego przyjęty przez sejmową Komisję InfrastrukturySejmowa Komisja Infrastruktury podczas posiedzenia 11 lutego 2020 r. zakończyła I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

PTG apeluje do Komisji Infrastruktury o zablokowanie nowelizacji prawa geodezyjnego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego poinformował, że w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, skierował w tej sprawie do wszystkich członków Komisji Infrastruktury stanowisko Stowarzyszenia.

Nowela Prawa geodezyjnego i kartograficznego przejęta przez rząd

Rada Ministrów w dniu 17 grudnia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

List otwarty OZZG dotyczący nowelizacji ustawy Pgik

List otwarty OZZG dotyczący nowelizacji ustawy PgikOgólnopolski Związek Zawodowy Geodetów wystosował do najważniejszych osób oraz instytucji państwowych list otwarty dotyczący ostatniej nowelizacji ustawy Pgik.

Projekt nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego przyjęty przez rząd

Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 15 października 2019 r. przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju.

Nowela ustawy o tworzeniu i aktualizacji map hałasu z podpisem prezydenta

Nowelizacja ustawy o tworzeniu i aktualizacji map hałasu podpisana przez prezydentaPrezydent podpisał nowelizację Prawa ochrony środowiska, przewidującą m.in. sporządzanie co pięć lat map hałasu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, terenów przy głównych drogach, szlakach kolejowych i lotniskach.

Strona 8 z 23

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018