Projekt znowelizowanego rozporządzenia fotogrametrycznego

Opublikowano projekt nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Będą nowe wzory zgłaszania prac geodezyjnych

Będą nowe wzory zgłaszania prac geodezyjnychNa stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniony został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju o wzorach zgłaszania prac geodezyjnych.

Projekt rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Nowelizacja prawa geodezyjnego w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 30 kwietnia 2020 r. została opublikowana Ustawa o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie udostępniania ksiąg wieczystych geodetom

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie udostępniania ksiąg wieczystych geodetomStowarzyszenia Geodetów Polskich opublikowało odpowiedź Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo SGP w sprawie zmiany w projekcie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Prezydent podpisał nowelizację prawa geodezyjnego

Prezydent podpisał nowelizację prawa geodezyjnego (fot. prezydent.pl)Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja prawa geodezyjnego czeka na podpis Prezydenta

W dniu 16 kwietnia 2020 r. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Teraz ustawa o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw czeka na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Sejmowa Komisja Infrastruktury odrzuciła senackie poprawki do nowelizacji prawa geodezyjnego

Sejmowa Komisja Infrastruktury odrzuciła senackie poprawki do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego Podczas posiedzenia 15 kwietnia 2020 r. Sejmowa Komisja Infrastruktury opiniowała zgłoszone przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

PTG pisze do marszałka Sejmu z żądaniem wstrzymania prac nad prawem geodezyjnym

PTG pisze do marszałka Sejmu z żądaniem wstrzymania prac nad prawem geodeyzjnymZarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego  w dniu 10 kwietnia 2020 r. wysłał do marszałka Sejmu  żądanie natychmiastowego wstrzymania prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Strona 8 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser