Znowelizowane rozporządzenie w sprawie egib opublikowane

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie egib opublikowane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków dnia 20 kwietnia 2023 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw w poz. 745.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egib podpisana

Rozporządzenia w sprawie egib

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków zostało podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zostało przekazane do RCL celem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Uchylono wyrok w sprawie dostępu do danych przestrzennych w gminie Zator

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił wyrok z 9 listopada 2022 r., który wskazywał na bezczynność Wójta gminy Zator w sprawie zapewnienia zgodnego z przepisami prawa dostępu do danych przestrzennych.

Nowe rozporządzenie fotogrametryczne opublikowane

Nowe rozporządzenie fotogrametryczne opublikowane

W  Dzienniku Ustaw, ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Rozporządzenie fotogrametryczne podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii

Rozporządzenie fotogrametryczne podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii

Rozporządzenie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu zostało podpisane 16 grudnia 2022 r. przez Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budę. 

Wyrok WSA w Krakowie w sprawie dostępu do zbiorów danych przestrzennych dla planów miejscowych

Jest pierwszy wyrok WSA w sprawie dostępu do zbiorów danych przestrzennych dla planów miejscowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, który wskazuje na bezczynność Wójta gminy Zator w sprawie zapewnienia zgodnego z przepisami prawa dostępu do danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nowe rozporządzenie w sprawe ZSIN podpisane

Nowe rozporządzenie w sprawe ZSIN podpisane

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i oczekuje na ogłoszenie.

Geodezja przywrócona w klasyfikacji dyscyplin naukowych

Geodezja przywrócona w klasyfikacji dyscyplin naukowych

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, zgodnie z którym geodezja została przywrócona w klasyfikacji dyscyplin naukowych.

Były GGK o zmianie rozporządznia ws. egib

Były GGK o zmianie rozporządznia ws. egib

Waldemar Izdebski, który do 13 maja br. pełnił funkcję Głównego Geodety, ocenił proponowane zmiany rozporządzenia ws. egib przekazana do Ministra Rozwoju i Technologii.

Strona 2 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser