GGK w zespole do zmian prawa budowlanego

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński powołał Waldemara Izdebskiego, Głównego Geodetę Kraju w skład zespołu pracującego nad reformą prawa budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju odpowiedzalne za infrastrukturę informacji przestrzennej

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zgodnie z nowelizacją za sparwy dotyczące IIP odpowiadał będzie Główny Geodeta Kraju, podlegający Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju.

Minister Inwestycji i Rozwoju odpowiedzalny za geodezję

Jerzy Kwieciński - Minister Inwestycji i Rozwoju (Foto: B.Kosiński, MIR)W Dzienniku Ustaw opublikowano (22 stycznia) rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, zgodnie z którym Główny Geodeta Kraju podlegać będzie Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju.

GUGiK publikuje katalog wytycznych dotyczących prawa geodezyjnego

Na stronie internetowej GUGiK opublikowano „Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii”.

Będzie nowy statut GUGiK?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

Kodeks urbanistyczno-budowlany - nowy tekst projektu

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowano nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, będącą efektem prowadzonych konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych.

Zmiany na adminstracyjnej mapie Polski. Nie będzie już Ameryki

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z którym od 2018 roku z mapy Polski znikną nazwy blisko 100 miejscowości.

Dwa nowe rozporządzenia MIiB opublikowane

W Dzienniku Ustaw w dniu 25 października 2017 r. opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące pzgik oraz egib.

Będzie nowelizacja ustawy o IIP. Chodzi o geoportal

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, która dotyczy rządowego geoportalu.

Strona 12 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser