Nowe rozporządzenie w sprawe ZSIN podpisane

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i oczekuje na ogłoszenie.

Zmiany wprowadzane w projekcie rozporządzenia dotyczą w szczególności:

  1. dostosowanie modelu ZSIN do założonych w ustawie funkcjonalności oraz monitorowania jakości danych EGiB,
  2. dostosowanie sposobu przekazywania danych do ZSIN zapewniającego ich kompletność dla całego kraju, niezależnie od stanu jakości danych ewidencyjnych w powiatach,
  3. usprawnienie mechanizmów komunikacji między powiatami a wydziałami wieczystoksięgowymi sądów, przy zachowaniu dotychczasowych zasad komunikacji między tymi rejestrami,
  4. usprawnienie mechanizmów wykorzystania przez powiaty komunikacji
    z Elektroniczną Księgą Wieczystą w procesie prowadzenia EGiB,
  5. usprawnienie mechanizmów komunikacji między systemami powiatowymi
    a rejestrami PESEL i  REGON w zakresie aktualizacji danych adresowych w EGiB,
  6. dostosowanie systemu do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy i doprecyzowanie rozwiązań funkcjonujących w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2022
12 grudnia 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018