Nowe rozporządzenie fotogrametryczne opublikowane

W  Dzienniku Ustaw, ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Nowe rozporządzenie fotogrametryczne upraszcza dotychczasowe przepisy w szczególności zapisy dotyczące formatów danych, wprowadza nowe dane fotogrametryczne: zdjęcia i ortofotomapy ukośne, modele siatkowe 3D oraz doprecyzowuje zapisy dotyczące prawdziwej ortofotomapy ( tzw. „true ortho”).

Rozporządzenie, które opublikowano 11 stycznia, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 26 stycznia 2023 r.

Treść rozporządzenia [pdf]

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018