Opublikowano rozporządzenie ws. osnów

rozporzadzenie front30 marca 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 352 opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

W rozporządzeniu określono w szczególności organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych. Precyzuje także zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych i bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych. Rozporządzenie zawiera także informacje na temat standardów technicznych dotyczących tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych baz.

Rozporządzenie, wejdzie w życie w dniu 14 kwietnia 2012 r.

Treść rozporządzenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser