Deregulacja we wszystkich zakresach

rozporzadzenie frontNa stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano najnowszy projekt ustawy dotyczący deregulacji zawodów. Zmienia on dostęp do zawodów geodezyjnych i kartograficznych we wszystkich regulowanych zakresach.

Obecnie uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się w następujących zakresach:

  1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
  2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
  3. geodezyjne pomiary podstawowe;
  4. geodezyjna obsługa inwestycji;
  5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
  6. redakcja map;
  7. fotogrametria i teledetekcja.

Zgodnie z projektem z dnia 6 lipca br. uprawnienia zawodowe w zakresach 1, 2, 4 i 5 mogą otrzymać osoby, które posiadają 1 rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku średniego wykształcenia geodezyjnego.

Uprawnienia zawodowe w zakresach 3, 6 i 7 otrzymają osoby, które posiadają odpowiednio:

a) dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych

  • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, obejmującym wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące geodezyjnych pomiarów podstawowych - dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe,
  • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, obejmującym wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące redakcji map - dla zakresu redakcja map,
  • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, obejmującym wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące fotogrametrii i teledetekcji - dla zakresu fotogrametria i teledetekcja,

b) 1 rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia.

Uprawnienia w zakresach 3, 6 i 7 otrzymają również osoby, które posiadają średnie wykształcenie geodezyjne i 6 lat praktyki zawodowej;

W nowym projekcie doprecyzowano także kwestię wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne oraz określono szczegóły wpisywania i wykreślanie geodetów i kartografów z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.

Projekt dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser