RPO skarży do TK opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

trybunal konstytucyjny frontRzecznik Praw Obywatelskich skierował w dniu 12 lipca 2012 r. wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wniosek jest reakcją Rzecznika Praw Obywatelskich na kierowane do niego skargi wskazujące m.in. na dowolność w ustalaniu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich opłaty te mają charakter publiczny i pobierane są w związku z konkretnym działaniem organów administracji, nie mogą być traktowane jako wynagrodzenie za usługę, a tym samym nie mogą być uznane za świadczenie cywilnoprawne. Strony nie mają bowiem swobody kształtowania łączącego je stosunku prawnego, w szczególności co do wysokości opłaty, terminu wykonania czynności i wyboru kontrahenta. Opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne jest w świetle utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych przymusowym, bezzwrotnym i odpłatnym świadczeniem pieniężnym, pobieranym przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, nałożonym ustawą i podlegającym egzekucji administracyjnej. Spełnia ona zatem kryteria daniny publicznej, o której mowa w art. 217 Konstytucji RP.

W związku z powyższym we wnioski Rzecznik wniósł stwierdzenie niezgodności art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne z art. 92ust. 1 w związku z art. 217 Konstytucji RP.

Pełna treść wniosku dostępna jest na stronie RPO.

 

 

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser