• Prawo

Rząd poparł deregulację

rozporzadzenie frontRada Ministrów przyjęła wczoraj (25 września) projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym także dostępu do zawodu geodety.
 
Pierwotnie projekt ustawy otwierał dostęp do 49 zawodów, obecnie lista ta liczy 50 profesji. Zmiana wynika z faktu objęcia deregulacją wszystkich siedmiu, a nie trzech jak pierwotnie zakładano zakresów uprawnień geodetów (poprzez skrócenie okresów wymaganych praktyk), przy jednoczesnym przesunięciu na następny etap  trzech zawodów regulowanych ustawą prawo geologiczne i górnicze (mechanik wiertni, spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych i spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi), co podyktowane jest chęcią kompleksowego zderegulowania wszystkich zawodów zawartych w tej ustawie.
 
Źródło: MŚ

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser