Sejm przyjął ustawę deregulacyjną

Posłowie przyjęli ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym zawodu geodety. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Ustawa stanowi pierwszy etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Całościową lub częściową deregulacją zostało objętych 50 zawodów. Ustawa dotyczy m.in. zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, syndyka, urzędnika sądowego i prokuratury, detektywa, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Deregulacja obejmie też zawód geodety.

Zgodnie przyjetą przez Sejm ustawą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5 mogą otrzymać osoby, które posiadają 1 rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku średniego wykształcenia geodezyjnego. Należy też wykazać się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Uprawnienia zawodowe  w zakresach 3, 6 i 7 otrzymają osoby, które posiadają odpowiednio:

a) dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych

  • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, obejmującym wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące geodezyjnych pomiarów podstawowych - dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe,
  • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, obejmującym wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące redakcji map - dla zakresu redakcja map,
  • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, obejmującym wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące fotogrametrii i teledetekcji - dla zakresu fotogrametria i teledetekcja,

b) 1 rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia.

Uprawnienia w zakresach 3, 6 i 7 otrzymają również osoby, które posiadają średnie wykształcenie geodezyjne i 6 lat praktyki zawodowej, i które wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Ustaw obniża też wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Opłata ta nie może być wyższa niż połowa kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W ustawie znajdziemy też regulacje dotyczące dziennika praktyki zawodowej, który za opłatą wydawać ma wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz wprowadzono zapis, że przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej wyznacza Główny Geodeta Kraju.

Projekt ustawy deregulacyjnej przyjętej przez Sejm

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser