Nowe rozporządzenia do nowelizacji Pgik

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane trzy nowe rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

W Dzienniku z dnia 10 lipca 2014r. pod pozycją 914 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 lipca 2014r. zostały opublikowane dwa kolejne rozporządzenia. Pod pozycją 917 opublikowano rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a pod pozycją 924 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozporządzenia weszły w życie równocześnie z nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego w dniu 12 lipca br.

Treść rozporządzeń

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser