Kontrowersje wokół ostatnich zmian w prawie geodezyjnym

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu (15 maja) przyjęto nowelizację doprecyzowującą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Teraz ustawą zajmie się Senat. Zmiany jednak nie podobają się geodetom, którzy m.in. zarzucają niezgodność ustawy z Konstytucją.

Uchwalone przez Sejm rozwiązania mają eliminować wątpliwości interpretacyjne wynikające z naprzemiennego stosowania pojęć: uwierzytelnienie i poświadczenie dokumentów. Powodowało to niespójności w kwestii opłat, które powiaty mogą pozyskiwać przy wydawaniu i uwierzytelnianiu lub poświadczaniu dokumentów geodezyjnych. Zgodnie z nowelizacją organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej będzie uwierzytelniał dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Chodzi tu o uwierzytelnienia, w sprawie których złożony został wniosek, w trybie określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Zmiany dotyczą też m.in. postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinach geodezji i kartografii. Chodzi tu o dostosowane przepisów ustawy do Kodeksu postępowania karnego.

Ustawa jednak budzi sporo wątpliwości wśród geodetów. Negatywnie zaopiniował ją Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, który  zarzuca wadliwość ustawy pod względem merytorycznym oraz niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Całą opinię Zarządu PTG można przeczytać tutaj.

Ustawa dzisiaj (19 maja) będzie rozpatrzona przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie Senatu odbędzie się natomiast w dniach 20-21 maja.

Treść ustawy z dnia 15 maja 2015 r.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser