Senat za nowelizacją prawa geodezyjnego

Podczas 75. posiedzenia Senatu przyjęto nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 maja 2015 r.

Senatorowie uchwalili ustawę bez wprowadzenia żadnych poprawek. Nowelizacja z dnia 15 maja 2015 r. ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych wynikających z zastosowania w przepisach niespójnych ze sobą pojęć, dotyczących uwierzytelniania dokumentów przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Ponadto zmiany dotyczą postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinach geodezji i kartografii. Dostosowują przepisy ustawy do Kodeksu postępowania karnego, które będą obowiązywać od 1 lipca 2015 roku.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser