Rozporządzenie w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej podpisane

Minister Administracji i Cyfryzacji, podpisał 2 listopada 2015 r., rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Rozporządzenie określa zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy. Przepisy określają także tryb i standardy techniczne aktualizacji bazy danych. Akt wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser