Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egib opublikowana

rozporzadzenie frontW Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2015 r. pod pozycją 2109 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Głównym celem nowelizacji było dostosowanie przepisów rozporządzenia do aktualnego otoczenia prawnego, w szczególności do przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne zmienionych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dzięki zmianom możliwe stało się zharmonizowanie przepisów rozporządzenia z innymi rejestrami publicznymi, w szczególności dotyczącymi BDOT500, mapy zasadniczej oraz PRG. W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowane lub uzupełnione zostały niektóre przepisy rozporządzenia.

Zmiany wprowadzono także w załącznikach :

  • nr 1a – Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków,
  • 4a – Schemat aplikacyjny GML danych egib,
  • 5a – Sposób obliczenia pola powierzchni działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 11 stycznia 2016 r. Jest to ostatni z aktów wykonawczych opracowywanych do przepisów znowelizowanego w 2014 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Treść rozporządzenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser