Mapy projektu ISOK niewiążace dla gmin?

W środę (16 grudnia) Sejm uchwalił nowelizację Prawa wodnego, która wprowadza bardzo istotną zmianę dotyczącą map opracowanych w ramach projektu ISOK.

Zgodnie z nowelą gminy nie będą musiały uwzględniać map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w swoich miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przy realizacji inwestycji, czy przy decyzjach o warunkach zabudowy.

Mapy przygotowano w celu ochrony przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami. Opracowało je konsorcjum instytucji rządowych i naukowych, którym liderem było Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. W kwietniu tego roku mapy otrzymały gminy, które zgodnie z Prawem wodnym muszą uwzględniać je przy wydawaniu warunków zabudowy czy tworzeniu nowych miejscowych planów. Ponadto ustalenia tych map mają być przeniesione do obowiązujących planów. Jednak zdaniem wielu gmin mapy zawierają błędy i nie są już aktualne, gdyż nie uwzględniają ostatnich inwestycji przeciwpowodziowych. Dlatego grupa posłów PiS zgłosiła nowelizację ustawy w tej sprawie.

Za nowelą głosowało 265 posłów, 30 było przeciw, a 143 wstrzymało się od głosu; teraz trafi ona do Senatu.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser