Zmiany w Pgik

Dzisiaj (1 lipca 2016 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 903). Jej treścią są między innymi przepisy zmieniające ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowe regulacje prawne z zakresu geodezji i kartografii, dotyczą: procesu koordynacji sieci uzbrojenia terenu, zasad współdziałania podmiotów, które władają sieciami uzbrojenia terenu, ze starostami w procesie zakładania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz opłat pobieranych z tytułu udostępniania materiałów zasobu.

Nowe przepisy zmieniają wymagania dotyczące liczby egzemplarzy planów sytuacyjnych załączanych do wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, a także na nowe uprawnienia projektantów w procesach opracowania planu sytuacyjnego oraz koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Znowelizowane przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego rozszerzają listę podmiotów, które są uprawnione do żądania udostępnienia im zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane osobowe, a także wypisów z rejestru gruntów zawierających takie dane, w tym wypisów uproszczonych, o operatorów sieci, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Efektem dokonanej nowelizacji jest także doprecyzowanie istniejących przepisów prawa.

Treść ustawy

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser