Będzie nowy statut GUGiK?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

W odniesieniu do obowiązującego statutu (istniejącego od 2005 r.) projekt rozporządzenia przewiduje możliwość powoływania zastępców Głównego Geodety Kraju, a także zmniejszenie liczby komórek organizacyjnych GUGiK w celu usprawnienia procesu zarządzania oraz optymalizacji kosztów. Ponadto od 2018 r. zasoby CODGiK zostaną włączone do GUGiK.

Nowy statut ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Obecnie projekt skierowany został do uzgodnień międzyresortowych.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser