List do ministra Jerzego Kwiecińskiego. Organizacje geodezyjne nie chcą takiej nowelizacji prawa geodezyjnego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego opublikował list otwarty skierowany do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie sprzeciwu wobec procedowanej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Pod listem podpisało się sześć organizacji geodezyjnych i kartograficznych.

Sygnatariusze listu stoją na stanowisku, że nowelizacja nie dość, że nie rozwiązują już istniejących istotnych problemów mających bezpośredni wpływ na płynność procesu inwestycyjnego, to poprzez wprowadzenie nowych niedookreślonych procedur spowodują, że geodezja będzie jego głównym hamulcowym.

Organizacja wyrażają także swój sprzeciw wobec całkowitego zignorowania w procesie konsultacji publicznych zgłaszanych uwag, w których "wskazano nieprawidłowości i niespójności w proponowanych przepisach oraz wskazano negatywne skutki, w szczególności dla inwestorów i obywateli korzystających z usług geodezyjnych".

Jednocześnie organizacje podkreślają, że istnieje konieczność jak najszybszego opracowania przepisów nowego prawa, gdyż obecnie obowiązujący system doprowadza do pogłębiającego się kryzysu podstawowych wartości i celów w szeroko rozumianej dziedzinie geodezji i kartografii.

Pod listem podpisały się:

  • Geodezyjna Izba Gospodarcza;
  • Stowarzyszenie Kartografów Polskich;
  • Polska Geodezja Komercyjna;
  • Porozumienie Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów,
  • Polskie Towarzystwo Geodezyjne,
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów.

Treść listu na stronie PTG

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser