PTG chce wstrzymać nowelizację prawa geodezyjnego i pisze do premiera

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w dniu 28 czerwca przesłał do Mateusza Morawieckiego list otwarty, w którym wyraża sprzeciw wobec projektowanym zmianom w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz krytykę sposobu i trybu przeprowadzenia konsultacji publicznych przez Głównego Geodetę Kraju.

W ocenie PTG przedstawione w projekcie ustawy propozycje zmian "w żaden sposób nie realizują głównego celu – przyspieszenie i usprawnienie procesu inwestycyjnego, a wręcz odwrotnie – mają wpływ hamujący".

Stowarzyszenie na swojej stronie podkreśła, iż "przedstawiło analizę projektowanych przepisów wskazując na występujące błędy, niedoprecyzowania i sprzeczności oraz zagrożenia dla szeroko pojętego procesu inwestycyjno-budowlanego", jednocześnie  licząc, że przyjęcie lub odrzucenie uwag zostanie w sposób rzetelny uzasadnione. Tymczasem, jak informuje PTG, "z raportu z konsultacji publicznych wynika, że nasze oceny zostały pominięte milczeniem, a propozycje rozwiązań zakwalifikowane jako zmiany systemowe wykraczające poza zakres prowadzonej legislacji".

"Z uwagi na ten fakt, jak również z uwagi na całkowite zlekceważenie zgłoszonych przez Stowarzyszenie ocen projektu, Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w formie listu otwartego, w którym postulujemy o wstrzymanie dalszych prac legislacyjnych nad tym projektem ustawy" -  czytamy w liście.

Treść listu na stronie PTG

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser